ආයුබෝවන්! ධම්මිස්සර මධය මහා විද්‍යාලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සියළු අංශයන්ගෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන දරු දැරියන්ගෙන් සපිරි අග්‍රගන්‍ය පාසලකි. අත්පන්දු ක්‍රීඩාවේ මහගෙදර ධම්මිස්සරයයි. නිසංසල බෞද්ධ පරිසරය දරුවන්ගේ සිත ඉගෙනුමටම යොමු කරයි. දැඩි කැපවීමෙන් කටයුතු කරන ඇදුරු මඩුල්ලක සෙවණැල්ල විදු බිම පුරා විහිදී ඇත. පළමු වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ශිල්ප හැදෑරීමටත් විෂය බාහිර හා විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් සඳහාත් විදුහල නිරන්තරයෙන් සූදානම්ය.

බොදු පාසල් අතරින් දිවයිනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින ධම්මිස්සරය , "සසළ සයුරක නොසැලෙමින් පෙරට ඇදෙන නෞකාවක්" මෙන් නිරන්තරයෙන් හැඩ වෙමින් පෙරටම යන්නීය.

දිනෙක මෙහි එන්න. හමන සුළඟ පවා ඔබ ප්‍රබෝදමත් කරනු ඇත.

ශිෂ්‍ය ප්‍රගති සංවර්ධන අධීක්ෂණ පිවිසුම |SPDM Login


විද්‍යාලීය පුවත්

sampale news

SPDM System